De Karwats in Equestrian Centre de Peelbergen


Karwats Blerick, RV de - Kronenberg


Omschrijving

Selectie Jumping Amsterdam

  • Klasse ZZ op zaterdag
  • Klasse L - M - Z op zondag.

Klik hier voor meer informatie voor de kwalificaties van Jumping Amsterdam.

Selectie Voermeester spring cup

  • Klasse B - L - M - Z -ZZ op vrijdag.

Inschrijven

Inschrijven via concours.nl.
Betalingen dienen plaats te vinden vooraf via Ideal. Indien de organisatie geen afmelding ontvangt blijft inschrijfgeld verschuldigd. Na betaling van inschrijfgeld wordt inschrijving definitief. Prijzengeld wordt per bank overgemaakt naar de betreffende deelnemer. Bankgegevens kunnen op secretariaat worden aangeleverd tot uiterlijk zondag 5 november. Indien bankgegevens niet ontvangen zijn vervalt de prijs aan de organisatie. Let op: Alle deelnemers dienen bankgegevens aan te leveren.

Inschrijfgeld: Bij afmelden na 27 oktober 2017 blijft inschrijfgeld verschuldigd. 27 oktober 2017 geldt als sluitingsdatum voor afmeldingen.

Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing, t.w. het Algemeen Wedstrijdreglement, het Wedstrijdreglement van de betreffende discipline, eventuele aanvullende reglementen en alle daarop gepubliceerde wijzigingen.

Programma

Vrijdag 3 november

Klasse BB
Klasse B Selectie Voermeesters spring cup
Klasse L Selectie Voermeesters spring cup
Klasse M Selectie Voermeesters spring cup
Klasse Z Selectie Voermeesters spring cup
Klasse ZZ Selectie Voermeesters spring cup

Klasse 4-jarige
Klasse 5-jarige
Klasse 6-jarige

Showrubriek Masterspringen
Op uitnodiging
Inschrijfgeld: €20,-
Prijzengeld: €700,- | €400,- | €250,- | €50,- | €50,- | €50,-
 

Zaterdag 4 november

Klasse BB
Klasse B
Klasse L
Klasse M
Klasse Z
Klasse ZZ Selectie Jumping Amsterdam

Showrubriek Teamspringen
Op uitnodiging
Inschrijfgeld: €0,-
Prijzengeld: €600,- | €350,- | €225,- | €150,- | €75,-

Zondag 5 november

Klasse BB
Klasse B
Klasse L Selectie Jumping Amsterdam
Klasse M Selectie Jumping Amsterdam
Klasse Z Selectie Jumping Amsterdam
Klasse Grote Prijs 1.40 m

Elke combinatie kan per dag slechts in 1 klasse per discipline voor de wedstrijd starten; Voor alle rubrieken geldt maximaal 3 paarden per deelnemer per dag;
Bij grote deelname zullen de klassen L, M, Z en ZZ op zaterdag en zondag eventueel met een ingesloten barrage of volgensartikel 274.5.3 (wedstrijd in 2 fasen, beiden fasen Tabel A op tijd)
worden verreden; indien de organisatie het mogelijk acht wordt de klasse B met barrage verreden; Bij grote deelname in de klasse 1.40 behoudt de vereniging zich het recht om het aantal paarden per deelnemer te limiteren op twee. De resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking; De wedstrijd is opengesteld voor buitenlandse deelnemers;
De vereniging behoudt zich het recht voor bij een te groot aantal inschrijvingen de inschrijving per rubriek/klasse vroegtijdig te sluiten, VOL=VOL;

Prijsuitreiking te paard, bij niet verschijnen vervalt de prijs aan de organisatie, behoudens uitzonderingen door bestuur van de vereniging te maken. 

De wedstrijd is op vrijdag selectie voor Voermeesters spring cup voor de klasse B, L, M, Z en ZZ.
De wedstrijd is op zondag selectie voor Jumping Amsterdam voor de klasse L, M en Z. De selectie ZZ wordt op zaterdag verreden.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist bestuur van De Karwats, met inachtneming van het gestelde onder punt 1.
Door het inschrijven voor dit concours hippique accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarden en het programma als zodanig.


Contactgegevens secretariaat

Marsha Aarts
Email: springen@dekarwats.nl

Snel Inschrijven


Klik hier om snel in te schrijven!

Rubrieken


Tijd Naam Inschrijven
Vrijdag 3 November 2017
West
aansluitend Rubriek 1: Klasse BB Inschrijven vanaf: 29 oktober 2017 00:00
aansluitend Rubriek 2: Klasse 4-jarige 6 / 80
aansluitend Rubriek 3: Klasse 5-jarige 14 / 80
aansluitend Rubriek 4: Klasse 6-jarige 4 / 80
aansluitend Rubriek 5: Masterspringen Deelnemerslijst
Oost
aansluitend Rubriek 6: Klasse B sel. Voermeesters Spring Cup 1 / 50
aansluitend Rubriek 7: Klasse L sel. Voermeesters Spring Cup 7 / 80
aansluitend Rubriek 8: Klasse M sel. Voermeesters Spring Cup 8 / 80
aansluitend Rubriek 9: Klasse Z sel. Voermeesters Spring Cup 4 / 80
aansluitend Rubriek 10: Klasse ZZ sel. Voermeesters Spring Cup 5 / 60
Zaterdag 4 November 2017
West
aansluitend Rubriek 11: Klasse BB 0 / 50
aansluitend Rubriek 12: Klasse B 4 / 60
aansluitend Rubriek 13: Klasse L 18 / 80
aansluitend Rubriek 14: Teamspringen Deelnemerslijst
Oost
aansluitend Rubriek 15: Klasse M 10 / 80
aansluitend Rubriek 16: Klasse Z 14 / 80
aansluitend Rubriek 17: Klasse ZZ sel. Jumping A'dam 12 / 60
Zondag 5 November 2017
West
aansluitend Rubriek 21: Klasse M sel. Jumping A'dam 14 / 80
aansluitend Rubriek 22: Klasse Z sel. Jumping A'dam 13 / 80
aansluitend Rubriek 23: Grote Prijs 1.40 m 10 / 50
Oost
aansluitend Rubriek 18: Klasse BB 2 / 50
aansluitend Rubriek 19: Klasse B 7 / 60
aansluitend Rubriek 20: Klasse L sel. Jumping A'dam 20 / 80