De Karwats in Equestrian Centre de Peelbergen


Karwats Blerick, RV de - Kronenberg


Omschrijving

Voorlopig programma:
Let op: Dit aanvangstijden voor de rubrieken kunnen nog wijzigingen

Vrijdag
klasse aanvang   klasse aanvang
BB 08:00   L 08:00
4 jarige 09:00   M 11:15
5 jarige 11:15   Z 14:45
6 jarige 13:45   ZZ 18:30
B 16:00      
Masterspringen 18:00      
         

Zaterdag

klasse aanvang   klasse aanvang
M 08:00   M 08:30
Z 10:30   BB 10:55
ZZ 15:25   B 12:00
Teamspringen 19:15   L 14:40
         
Zondag
klasse aanvang   klasse aanvang
M 08:00   M 08:00
Z 10:15   BB 10:25
1.40 14:30   B 11:15
      L 14:05

 

 

Selectie Jumping Amsterdam

  • Klasse ZZ op zaterdag
  • Klasse L - M - Z op zondag.

Klik hier voor meer informatie voor de kwalificaties van Jumping Amsterdam.

Selectie Voermeester spring cup

  • Klasse B - L - M - Z -ZZ op vrijdag

Selectie Kring Noord-Limburg

  • De eerste proef die de combinatie rijdt tijdens de springwedstrijd telt mee voor de selectie Noord-Limburg.

Inschrijven

Inschrijven via concours.nl.
Betalingen dienen plaats te vinden vooraf via Ideal. Indien de organisatie geen afmelding ontvangt blijft inschrijfgeld verschuldigd. Na betaling van inschrijfgeld wordt inschrijving definitief. Prijzengeld wordt per bank overgemaakt naar de betreffende deelnemer. Bankgegevens kunnen op secretariaat worden aangeleverd tot uiterlijk zondag 5 november. Indien bankgegevens niet ontvangen zijn vervalt de prijs aan de organisatie. Let op: Alle deelnemers dienen bankgegevens aan te leveren.

Inschrijfgeld: Bij afmelden na 27 oktober 2017 blijft inschrijfgeld verschuldigd. 27 oktober 2017 geldt als sluitingsdatum voor afmeldingen.

Betalen:    Vooraf overmaken
IBAN:        NL64RABO0107752808
T.n.v.:        RV de Karwats
Bij betaling vermelden:    Naam ruiter en klasse

 

Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing, t.w. het Algemeen Wedstrijdreglement, het Wedstrijdreglement van de betreffende discipline, eventuele aanvullende reglementen en alle daarop gepubliceerde wijzigingen.

Elke combinatie kan per dag slechts in 1 klasse per discipline voor de wedstrijd starten; Voor alle rubrieken geldt maximaal 3 paarden per deelnemer per dag;
Bij grote deelname zullen de klassen L, M, Z en ZZ op zaterdag en zondag eventueel met een ingesloten barrage of volgensartikel 274.5.3 (wedstrijd in 2 fasen, beiden fasen Tabel A op tijd)
worden verreden; indien de organisatie het mogelijk acht wordt de klasse B met barrage verreden; Bij grote deelname in de klasse 1.40 behoudt de vereniging zich het recht om het aantal paarden per deelnemer te limiteren op twee. De resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking; De wedstrijd is opengesteld voor buitenlandse deelnemers;
De vereniging behoudt zich het recht voor bij een te groot aantal inschrijvingen de inschrijving per rubriek/klasse vroegtijdig te sluiten, VOL=VOL;

Prijsuitreiking te paard, bij niet verschijnen vervalt de prijs aan de organisatie, behoudens uitzonderingen door bestuur van de vereniging te maken. 

De wedstrijd is op vrijdag selectie voor Voermeesters spring cup voor de klasse B, L, M, Z en ZZ.
De wedstrijd is op zondag selectie voor Jumping Amsterdam voor de klasse L, M en Z. De selectie ZZ wordt op zaterdag verreden.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist bestuur van De Karwats, met inachtneming van het gestelde onder punt 1.
Door het inschrijven voor dit concours hippique accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarden en het programma als zodanig.


Contactgegevens secretariaat

Marsha Aarts
Email: springen@dekarwats.nl

Rubrieken

Klik hier om snel in te schrijven!

Tijd Naam Inschrijven
Vrijdag 3 November 2017
West
aansluitend Rubriek 1: Klasse BB (70/80 cm) Uitslagen
aansluitend Rubriek 2: Klasse 4-jarige Uitslagen
aansluitend Rubriek 3: Klasse 5-jarige Uitslagen
aansluitend Rubriek 4: Klasse 6-jarige Uitslagen
aansluitend Rubriek 6: Klasse B (1.00 m) sel. Voermeesters Spring Cup Uitslagen
aansluitend Rubriek 5: Masterspringen Startlijsten
Oost
aansluitend Rubriek 7: Klasse L (1.10 m) sel. Voermeesters Spring Cup Uitslagen
aansluitend Rubriek 8: Klasse M (1.20 m) sel. Voermeesters Spring Cup Uitslagen
aansluitend Rubriek 9: Klasse Z (1.30 m) sel. Voermeesters Spring Cup Uitslagen
aansluitend Rubriek 10: Klasse ZZ (1.35 m) sel. Voermeesters Spring Cup Uitslagen
Zaterdag 4 November 2017
West
aansluitend Rubriek 15: Klasse M (1.20 m) Uitslagen
aansluitend Rubriek 16: Klasse Z (1.30 m) Uitslagen
aansluitend Rubriek 17: Klasse ZZ (1.35 m) sel. Jumping A'dam Uitslagen
aansluitend Rubriek 14: Teamspringen Startlijsten
Oost
aansluitend Rubriek 24: Klasse M (1.20 m) Uitslagen
aansluitend Rubriek 11: Klasse BB (70/80 cm) Uitslagen
aansluitend Rubriek 12: Klasse B (1.00 m) Uitslagen
aansluitend Rubriek 13: Klasse L (1.10 m) Uitslagen
Zondag 5 November 2017
West
aansluitend Rubriek 21: Klasse M (1.20 m) sel. Jumping A'dam Uitslagen
aansluitend Rubriek 22: Klasse Z (1.30 m) sel. Jumping A'dam Uitslagen
aansluitend Rubriek 23: Grote Prijs 1.40 m Uitslagen
Oost
aansluitend Rubriek 25: Klasse M (1.20 m) SEL. Jumping Amsterdam Uitslagen
aansluitend Rubriek 18: Klasse BB (70/80 cm) Uitslagen
aansluitend Rubriek 19: Klasse B (1.00 m) Uitslagen
aansluitend Rubriek 20: Klasse L (1.10 m) sel. Jumping A'dam Uitslagen