De Karwats in Equestrian Centre de Peelbergen


Karwats Blerick, RV de - Kronenberg


Omschrijving

Selectie Jumping Amsterdam: 

Klasse ZZ op zaterdag

Klasse L - M - Z op zondag

 

Inschrijven via concours.nl. Betalingen dienen plaats te vinden vooraf via Ideal. Na betaling van inschrijfgeld wordt inschrijving definitief. Alleen volledige inschrijvingen worden verwerkt. 

 

Extra betaal informatie

Betalen: Vooraf overmaken
IBAN: NL64RABO0107752808
T.n.v.: RV de Karwats
Bij betaling vermelden: Naam ruiter en klasse

 

Prijzengeld wordt per bank overgemaakt naar de betreffende deelnemer. Bankgegevens kunnen op secretariaat worden aangeleverd.Inschrijfgeld: Bij afmelden na 28 oktober 2016 blijft inschrijfgeld verschuldigd.  28 oktober 2016 geldt als sluitingsdatum voor afmeldingen. 

 

Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing, t.w. het Algemeen Wedstrijdreglement, het Wedstrijdreglement van de betreffende discipline, eventuele aanvullende reglementen en alle daarop gepubliceerde wijzigingen.

Programma:

Vrijdag:

BB 80

4-5-6 jarige

BB90

B-L-M-Z-ZZ

Showrubriek Six Bars

Inschrijfgeld € 25,-

Prijzengeld 1: 800, 2: 375 3: 275 4: 200, 5: 150

Zaterdag :

BB - B - L - M - Z - ZZ  (ZZ = selectie jumping amsterdam)

 

Zondag: 

BB - B - L - M - Z - Grote Prijs 1.40M 

De klasse L, M en Z zijn selectie voor Jumping Amsterdam 

 

Elke combinatie kan per dag slechts in 1 klasse per discipline voor de wedstrijd starten; Voor alle rubrieken geldt maximaal 3 paarden per deelnemer per dag; Bij grote deelname zullen de klassen L, M, Z en ZZ op zaterdag en zondag eventueel met een ingesloten barrage of volgens artikel 274.5.3 (wedstrijd in 2 fasen, beiden fasen Tabel A op tijd) worden verreden; indien de organisatie het mogelijk acht wordt de klasse B met barrage verreden; Bij grote deelname in de klasse 1.40 behoudt de vereniging zich het recht om het aantal paarden per deelnemer te limiteren op twee. De resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking; De wedstrijd is opengesteld voor buitenlandse deelnemers; De vereniging behoudt zich het recht voor bij een te groot aantal inschrijvingen de inschrijving per rubriek/klasse vroegtijdig te sluiten, VOL=VOL;

Prijsuitreiking te paard, bij niet verschijnen vervalt de prijs aan de organisatie, behoudens uitzonderingen door bestuur van de vereniging te maken. 

De wedstrijd is op zondag selectie voor Jumping Amsterdam voor de klasse L, M en Z. Kwalificatie ZZ wordt op vrijdag verreden. 

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist bestuur van De Karwats, met inachtneming van het gestelde onder punt 1.
Door het inschrijven voor dit concours hippique accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarden en het programma als zodanig.


Contactgegevens secretariaat

Hanneke Janssen
Telefoon: 0630129535
Email: hanneke@dekarwats.nl

Rubrieken

Klik hier om snel in te schrijven!

Tijd Naam Inschrijven
Vrijdag 4 November 2016
Oost
08:30 uur Rubriek 6: BB 80 Uitslagen
09:00 uur Rubriek 7: Klasse B Uitslagen
aansluitend Rubriek 8: klasse L Uitslagen
aansluitend Rubriek 9: Klasse M Uitslagen
aansluitend Rubriek 10: Klasse Z Uitslagen
aansluitend Rubriek 11: Klasse ZZ Uitslagen
West
08:30 uur Rubriek 1: BB 90 Uitslagen
aansluitend Rubriek 2: 4 jarige Uitslagen
aansluitend Rubriek 3: 5-jarige Uitslagen
aansluitend Rubriek 4: 6 jarige Uitslagen
aansluitend Rubriek 5: Six Bars Uitslagen
Zaterdag 5 November 2016
Oost
09:00 uur Rubriek 17: Klasse L Uitslagen
aansluitend Rubriek 18: Klasse M Uitslagen
West
09:00 uur Rubriek 12: Klasse BB Uitslagen
aansluitend Rubriek 13: Klasse B Uitslagen
aansluitend Rubriek 14: Klasse Z Uitslagen
aansluitend Rubriek 15: Klasse ZZ sel. Jumping A'dam Uitslagen
aansluitend Rubriek 16: cancelled
Zondag 6 November 2016
Oost
08:00 uur Rubriek 22: Klasse BB Startlijsten
aansluitend Rubriek 23: Klasse B Uitslagen
aansluitend Rubriek 24: Klasse L Sel. Jumping A'dam Uitslagen
West
08:00 uur Rubriek 19: Klasse M Sel. Jumping A'dam Uitslagen
aansluitend Rubriek 20: Klasse Z Sel. Jumping A'dam Uitslagen
aansluitend Rubriek 21: Grote Prijs 1:40 Uitslagen